Het jeugdbeleid

Jeugdbeleidsplan 2011-2013

Het gemeentelijk jeugdbeleidsplan (kort: JBP) is een plan dat elke 3 jaar door het gemeentebestuur wordt opgemaakt in samenspraak met kinderen, jongeren en jeugdwerk. In het jeugdbeleidsplan staat heel concreet beschreven hoe de gemeente, de jeugd en het jeugdwerk gaat ondersteunen en versterken.
Na de indiening van het JBP bij de Vlaamse administratie ontvangt de gemeente jaarlijks subsidies voor de uitvoering van het plan.
Klik hier voor het jeugdbeleidsplan van Bierbeek. 

Verantwoordingsnota

Over de uitvoering van het jeugdbeleidsplan wordt elk jaar een verantwoordingsnota gemaakt. Dit is een verslag waarin vermeld staat wat er in dat jaar gerealiseerd werd en welke financiële middelen er werden gespendeerd aan jeugdbeleid.
Klik hier voor de verantwoordingsnota jeugdbeleidsplan 2011.

delen print naar pdf afdrukken