Inleveren buiten de openingsuren

Boeken, strips, dvd's inleveren buiten de openingsuren? Het kan, zowel in de borre als in Korbeek-Lo. Aan de ingang van beide bibliotheken staat immers een inleverbox.

De box wordt telkens gelicht aan het begin van de openingsuren. Eventuele boete wegens laattijdig terug bezorgen zal bij je volgende bezoek worden verrekend.

In de borre mag je de geleende materialen ook nog steeds afgeven aan het onthaal van het cultuurcentrum, of aan een zaalwachter, die je desnoods kan opbellen (telefoon bij de desk van de sportdienst).

delen print naar pdf afdrukken