Mantelzorgtoelage

Bierbeek geeft sinds 1999 een gemeentelijke mantelzorgtoelage aan alle inwoners die de zorg op zich nemen voor zorgbehoevende familieleden, vrienden of buren.
Het volstaat een aanvraagformulier in te vullen en een doktersattest toe te voegen waaruit blijkt dat de persoon aan wie je zorgen geeft ziek of hulpbehoevend is. Nadien komt de maatschappelijk assistente van het OCMW langs voor een sociaal onderzoek om te bepalen of je in aanmerking komt voor deze toelage. Van haar krijg je ook meteen alle informatie omtrent andere diensten of toelagen.

Je krijgt, na goedkeuring, een mantelzorgtoelage vanaf de maand volgend op je aanvraag. De aanvrager ontvangt een toelage van € 25 per maand (€ 37,5 voor een koppel). Deze mantelzorgtoelage wordt halfjaarlijks uitbetaald.

Meer informatie over de Bierbeekse mantelzorgtoelage bij de sociale dienst van het OCMW
tel: 016 46 10 74 - info@ocmwbierbeek.be.

Ben je mantelzorger en heb je interesse om je ervaringen, suggesties en tips te delen? De SAR (seniorenadviesraad) Bierbeek wil in de toekomst mantelzorgers verenigen.

delen print naar pdf afdrukken