Samenstelling

Alle erkende Bierbeekse sociaal-culturele verenigingen hebben een vertegenwoordiger in de algemene vergadering van de cultuurraad. Zij komen 2 tot 4 keer per jaar samen om verschillende aspecten van het gemeentelijk cultuurbeleid te bespreken en te adviseren.

Vanuit deze Algemene Vergadering wordt een bestuur voorgesteld aan het college van burgemeester en schepenen. In dit bestuur kunnen de afgevaardigden van de verenigingen worden aangevuld met een aantal deskundigen.

In 2013, met een nieuwe legislatuur, werd en nieuwe cultuurraad samengesteld. Het bestuur bestaat uit volgende vertegenwoordigers:

 • Walter Van Melkebeek : Davidsfonds Bierbeek (Voorzitter)
 • Johan Rohaert: Masereelfonds Bierbeek (ondervoorzitter)
 • Albert Berges: Bierbeekse Miniatuur vrienden
 • Renée Vanhulst: Wij sparen om te reizen
 • Stef De Maerschalck: Werktheater Borrequito
 • Raf Aertgeerts: Davidsfonds Korbeek-Lo
 • Michaël Van Hulst: Koninklijke Harmonie Sint-Hilarius
 • Elke Brems: 8° koor
 • Nicky Broos: Pasar
 • Marc Bracke: Het Project
 • Roger Seldeslachts: Hobbyclub Lovenjoel

Bevoegde schepen (van cultuur): Cil Cuypers

Secretaris: Dieter Vranckx (cultuurbeleidscoördinator)

delen print naar pdf afdrukken