Sociale participatiepremie

Het OCMW wil mensen met een klein budget ondersteunen om deel te nemen aan sociale, culturele en sportieve activiteiten. Inwoners van Bierbeek kunnen een premie aanvragen voor deelname aan sociale, culturele en sportieve activiteiten. Daarnaast kent het OCMW een aparte subsidie toe aan kinderen om hun sociale ontwikkeling te stimuleren.

Je kan een tussenkomst vragen voor inschrijvingsgeld, lidgeld, kostprijs, benodigdheden, uitrusting of toegangstickets voor de volgende activiteiten:

IEDEREEN

KINDEREN (-18 jaar)

Sociale, culturele en sportieve activiteiten en manifestaties van verenigingen, (sport)clubs, jeugdbewegingen, …

Kosten van opleidingen i.v.m. de ontwikkeling van kinderen (bv. dialoogtafels, opvoedingsondersteuning,…)

Dagtoerisme of georganiseerde vakanties van Steunpunt Vakantieparticipatie

Onderwijsondersteuning

Schoolreizen of schooluitstappen

Psychologische ondersteuning

Speelpleinen, sportkampen, vakantiekampen

Paramedische ondersteuning (bv. logopedist, hoorapparaten, …)

Programmatie van De Borre

Aankoop pedagogische hulpmiddelen

 

Je kan deze tussenkomsten aanvragen als je voldoet aan volgende voorwaarden:

- Inwoner van Bierbeek EN
- OFWEL in schuldbemiddeling (budgetbegeleiding, budgetbeheer of collectieve schuldenregeling) of gerechtigd op (equivalent) leefloon
- OFWEL is uw netto-gezinsinkomen per maand niet hoger dan:

  • € 1.634,73 voor een gezin, vermeerderd met € 100 per kind ten laste
  • € 1.226,04 voor een alleenstaande
  • € 817,37 voor een samenwonende

De premie bedraagt maximum 90% van de gemaakte en bewezen kosten, met een beperking van € 100 per persoon per jaar.

Voor meer informatie of om de premie aan te vragen, kan je terecht bij het OCMW.

Breng a.u.b. volgende documenten mee:

  • Identiteitskaart
  • bewijs van gezinsinkomen (rekeninguittreksels met de inkomsten van de laatste 3 maanden)
  • bewijs van betaling/ticket EN bewijs van inschrijving/deelname

Het reglement van de socio-culturele en sportieve participatie vindt je hier: reglement socio-culturele en sportieve participatie (pdf)

delen print naar pdf afdrukken