Speelstraten

Wat is een speelstraat?

 • Een openbare weg.
 • Tijdelijk en tijdens bepaalde uren wordt de toegang afgesloten met een hek.
 • De straat wordt afgesloten met voldoende hekken. Op de hekken wordt een verkeersbord C3 bevestigd en een bord met de vermelding " speelstraat".
 • Ganse breedte van de openbare weg is voorbehouden.
 • Spelende kinderen zijn gelijkgesteld aan voetgangers.
 • De openbare weg die afgesloten wordt als speelstraat moet steeds tijdens dezelfde uren.
 • Er mag een speelinfrastructuur worden geplaatst(zolang deze de toegang van toegelaten bestuurders en prioritaire voertuigen niet gehinderd wordt).

Aan welke wettelijke criteria moet een speelstraat voldoen?

 • Heeft een maximumsnelheid van 50km/uur.
 • Ligt in een wijk met overheersend woonkarakter.
 • Heeft geen doorgaand verkeer, geen te belangrijke verkeersfunctie.
 • Heeft geen doorgaand openbaar vervoer.
 • Indien er vrije beroepen of ambachten aanwezig zijn, moeten deze bereikbaar zijn, behoudens de toestemming van de betrokkene.
 • De meerderheid van de bewoners(jong en oud) gaat akkoord met de inrichting van de speelstraat.

Een speelstraat kan zijn

 • Permanente speelstraat: bv. elke woensdagnamiddag, …
 • Occasionele speelstraat: bv. op een openstratendag, een week in de zomervakantie,…

Wie krijgt toegang tot de speelstraat?

 • Bestuurders die wonen in de straat of daar een garage hebben (Anderen moeten het blokje om rijden). Toegelaten bestuurders moeten zelf de hekken bij in- en uitrijden van de straat verplaatsen.
 • Prioritaire voertuigen met opdracht(brandweer, politie, …)
 • Fietsers(stapvoets, indien nodig af stappen),mogen de spelende kinderen niet in gevaar brengen.

Straatverantwoordelijken (peter en meters) en hun taken

 • Het is aan te raden om een aantal (minimum 4) bewoners hiervoor te sensibiliseren.
 • Zij staan in voor de plaatsing van nadar.
 • Ze houden toezicht op de straat.
 • Ze vormen het eerste aanspreekpunt voor andere bewoners en voor het gemeentebestuur(indien er vragen of problemen zijn)
 • Ze moeten in de straat zelf wonen.
 • Zij zijn niet aansprakelijk of hebben geen extra grote verantwoordelijkheid.
 • In samenspraak met de buurtbewoners kan afgesproken worden wat er kan en wat niet kan op de speelstraat.

Verantwoordelijkheid

 • De gemeente zorgt voor een veilige omkadering, geen putten in de straat, veilige nadar, duidelijke signalisatie.
 • Ouders blijven verantwoordelijk, speelstraat = geen kinderopvang.
 • Er kunnen geen kinderen geweigerd worden, speelstraat = openbare weg.

Aanvraagprocedure

 • Invullen van het aanvraagformulier en opsturen naar de jeugddienst, Speelpleinstraat 10, 3360 Bierbeek.
 • Indien er iets onduidelijk is, of je hebt meer info nodig? Contacteer de jeugddienst – Kelly Vermeulen – tel: 016 26 97 54 - jeugddienst@deborre.beDit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.
 • Het aanvraagformulier wordt besproken op de jeugddienst en politie en wordt ter goedkeuring voorgelegd aan het College van Burgemeester en Schepenen.
 • Bij goedkeuring maakt de politie een tijdelijk reglement of een aanvullend reglement op het bestaande politiereglement met betrekking op de speelstraat.
 • Alle bewoners van de buurt worden op de hoogte gebracht van de beslissing, de meeste bewoners moeten akkoord zijn met de speelstraat.
 • Er worden concrete afspraken gemaakt met de buurt, specifiek met de meters en peters. Dit wordt vastgelegd in het contract.
 • Wanneer de periode van een speelstraat afgelopen is, volgt er een evaluatie. Dit kan door de buurt zelf gemaakt worden: wat zeggen de kinderen, zijn er voor- en tegenstanders, is het voor herhaling vatbaar, enz?
 • Wil je graag van je straat een speelstraat maken? Vul snel dit aanvraagformulier in (interne link > pdf) .
  • 2,5 tot 5 jarigen – zondag van 10u00 tot 11u00.
  • 5 tot 8 jarigen – zondag van 11u15 tot 12u15.

Voor meer info – jeugddienst de borre – tel: 016 26 97 54 – jeugddienst@deborre.be

delen print naar pdf afdrukken