categorieën

  1. De huurprijzen en voorwaarden zijn afhankelijk van de zaal, de huurtermijn en de categorie waartoe de huurder behoort.

  2. Voor de huur van de gemeentelijke infrastructuur wordt een onderscheid gemaakt tussen 6 categorieën:

  • Categorie 1: Gemeente Bierbeek, adviesraden van de gemeente, vzw cultuurcentrum Bierbeek, Bierbeekse scholen en welzijnsinstellingen tijdens de schooluren.

  • Categorie 2: Bierbeekse verenigingen erkend door de cultuur- of sportraad, Bierbeekse scholen en welzijnsinstellingen buiten de schooluren, Bierbeekse politieke partijen, Bierbeekse wijkcomités onder de voorwaarden gesteld in art. 5.

  • Categorie 3: Erkende Bierbeekse jeugdwerkinitiatieven en jeugdafdelingen van erkende Bierbeekse verenigingen.

  • Categorie 4: Inwoners van Bierbeek (voor zichzelf in privéverband, niet voor activiteiten van firma’s, verenigingen buiten Bierbeek,…), andere gemeentebesturen, Rode Kruis Vlaanderen voor bloedinzameling en personeelsleden van de gemeente Bierbeek.

  • Categorie 5: Personen, erkende verenigingen, scholen en instellingen van buiten Bierbeek, non-profitorganisaties (Bierbeekse en niet-Bierbeekse) en bedrijven met maatschappelijke zetel in Bierbeek.

  • Categorie 6: Bedrijven, ondernemingen, firma’s die niet behoren tot de non-profitsector en hun maatschappelijke zetel niet in Bierbeek hebben.

delen print naar pdf afdrukken